Chế Pin Sạc Dự Phòng 220V AC – 5V DC #SACDUPHONG220VHi all! Video hôm nay mình sẽ làm một box sạc dự phòng 220V DC, công suất 40W có thể thắp đèn compact, đen led, sạc laptop, điện thoại, … rất tiện lợi.

Linh kiện: Pin 4.2V, module sạc 12V, module sạc 5V, module inverter 12V lên 220V, …

Nguồn: https://chromano.me/

Xem thêm bài viết khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa