7 thoughts on “Chèn và định dạng biểu đồ trong Powerpoint

  1. hi anh, e muốn tạo 1 biểu đồ để biểu thị: mục tiêu doanh số trong tháng (bằng line), doanh số thực tế của tháng (bằng colum) và sự chênh lệch giữa thực tế và mục tiêu, anh chỉ giúp em nhé.Thanks anh

  2. cho mình hỏi nếu muốn thay đổi trục số nằm ngang và trục tên cột nằm thẳng đứng thì làm kiểu gì

  3. cho mình hỏi nếu mà muốn kết hợp trong biểu đồ vừa có cột vừa có đường biểu diễn, với thêm cột thì làm thế nào ạ? cám ơn nhiều

  4. Nếu số năm, tháng quá nhiều dưới trục hoành, muốn để nghiêng số nhìn cho đỡ rối thì làm như nào được vậy add?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *