Chi bộ 8, Đảng bộ bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ kết nạp đảng viênChi bộ 8, thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ tổ chức lễ kết nạp đảng viên. —————— Kênh thông tin, giải trí chính thức của…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa