29 thoughts on “Chiếc Lá Cuối Cùng | Chuyen co tich | Truyện cổ tích việt nam

  1. kể sai sai tình tiết 1 chút í. trong văn bản chiếc lá cuối cùng của Oerenhi khác hơn một chút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *