13 thoughts on “[Chiếm Tài Mobile] – Hướng dẫn thay vỏ Iphone 6 thành Iphone 7 (red)

  1. Lên xong vỏ ọp ẹp. K khít. Nước bụi lọt vào vô tư. Phí tiền, sai lầm khi lên vỏ này đấy. Đây lên con 6s xong h lại xuống lại đây.

  2. Mình có cây iphone 6 quốc tế thay vỏ iphone 7 đen nhám bán giá 6tr5 giao lưu a e bình dương liên hệ 01672058849

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa