47 thoughts on “Chơi Thử Flycam SG700 2 Camera FPV Giá Rẻ

  1. Chào b , bạn bán sản phẩm này bao nhiêu tiền ? Bạn có hỗ trợ ship ở Hải Phòng không và bao nhiêu tiền????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *