7 thoughts on “Chọn cây cảnh cho tuổi Dần để may mắn và phát tài phát lộc

  1. Thầy ơi cho con xin ý kiến của thầy ti a nhà con ở cẩn xuyên hà tĩnh gân biên và núi trên núi có mấy ngôi đền ma cây cối mọc up tùm k có ai nghé thăm cả gần đay con hay mơ về đó theo thầy con muôn về dọn dẹp thăp hương thì có bị pham di ko thầy có nên ko thây con tuổi giáp dần 1974

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa