23 thoughts on “Chọn Windows 7 tốt hơn Windows 10 ???!

  1. Tất nhiên là win 10 bao ngon hơn rồi. Win 7 sẽ ko được microsoft hỗ trợ nữa, trong khi đó thì win 10 đang được hỗ trợ để cho người dùng sử dụng tốt nhất. Nhìn sơ qua là thấy win 10 1903 có windows sandbox giả lập win 10 để cho người dùng hack virus cũng ko hư máy. Win 7 tuổi tôm làm gì có windows sandbox

  2. đang dùng win 10 pro nói thật là thích dùng win 7 hơn vì win 10 phải cập nhật quá nhiều mà tốn nhiều dung lượng nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa