chuyên gia mobile app & IT systems– Phát triển phần mềm di động
– Phát triển web site
– Phát triển hệ thống công nghệ thông tin
– Hạ tầng mạng, dịch vụ server
– Thiết kế thương hiệu

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *