26 thoughts on “CÔ BÉ LỌ LEM | Truyện Cổ Tích Việt Nam | Cinderella Story in Vietnamese | Vietnamese Fairy Tales

  1. Hay qua 😍😍😍😘😘😗😗😌☹😻😻😻❤❤❤❤👏❤👏👏👏👏👏💖💖💗💙💚💓💓💕💕💖💞💞💟❣💨💛💛💜💝💝

  2. Bà mẹ kế này thật độc ác quá 😥😥😥😥, còn cô bé Lọ Lem thật là đẹp và dễ thương 😍😍😍😘😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa