13 thoughts on “Cờ vua: 1 Hậu vs 3 Tốt (Phân tích)

  1. anh công ơi gần đây em có nhiều chuỗi chiến thắng đó , sớm muộn gì em cũng sẽ bắt kịp elo của anh thôi ở trang chess.com

  2. sao anh ko đặt chế độ tiếng việt
    em chỉ cho nhé:  ở menu, ấn vào ô thứ hai rồi ấn settings rồi ấn prolife xong anh đổi tiếng anh thành tiếng việt nhé

  3. Cho em hỏi chút anh với anh Chess-Cờ vua thành công là một người ạ? Tàn cuộc bên trắng có vấn đề gì không mà cho vậy?

  4. anh ơi, cái thanh trắng đen ở mỗi nước đi là phân tích hay dở của mỗi nước đúng không? Thế thanh càng dài càng hay phải không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa