5 thoughts on “Cờ vua: Khai cuộc English

  1. anh ơi, anh có thể đáng vs e 1 ván cờ qua mạng và giúp e giải thích những lỗi đi của mình đc k ạ? e sắp thi hội khỏe phù đổng rồi nên e rất cần người giúp như anh vì anh có chiến thuật rất hay. mong anh rep cho e sớm. thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa