4 thoughts on “Darkness Rises | Hướng dẫn COMBO Sát Thủ dành cho Tân Thủ khi đi PvP | Game VN

  1. Ban cho minh hoi di cướp doanh trai thi minh đau voi người hay may ha ban minh toan bi thua thoi ban hướng dan nhe

  2. Ban danh giới qua minh danh toan bi trung dọn thoi sau do no bi đo lo danh tra duoc ban chi minh voi ban cho minh vào hoi voi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *