#Đề 1: PowerPoint – Giải đề thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng caoGiải đề thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao trong Microsoft Word 2010 phục vụ thi lấy Chứng chỉ Tin học “Ứng dụng Công nghệ thông tin”
– Chứng chỉ ứng dụng CNTT (theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của liên Bộ GD&ĐT, TT&TT).
– Các nội dung:
– Yêu cầu:
+ Thiết kế Slide theo mẫu
+ Font: Times New Roman.
+ Tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng.
+ Tạo hiệu ứng chuyển tiếp cho slide.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa