#Đề 4: PowerPoint – Giải đề thi chứng chỉ ứng dụng CNTT – Biểu đồGiải đề thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao trong Microsoft Word 2010 phục vụ thi lấy Chứng chỉ Tin học “Ứng dụng Công nghệ thông tin”
– Chứng chỉ ứng dụng CNTT (theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của liên Bộ GD&ĐT, TT&TT).
– Các nội dung:
– Yêu cầu:
+ Tạo (chèn) biểu đồ.
Thiết kế Slide theo mẫu
+ Font: Times New Roman.
+ Tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng.
+ Tạo hiệu ứng chuyển tiếp cho slide.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa