#Đề 5: Word – Giải đề thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng caoGiải đề thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao trong Microsoft Word phục vụ thi lấy Chứng chỉ Tin học “Ứng dụng Công nghệ thông tin”
– Chứng chỉ ứng dụng CNTT (theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của liên Bộ GD&ĐT, TT&TT).
– Các nội dung:
– + Trình bày đúng mẫu văn bản trên
– + Cỡ chữ: 14 pt
– + Khoảng cách giữa các đoạn là: trên: 6pt; dưới: 6pt
– + Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn là: Single
– + Các đoạn được canh đều hai bên
– + Dòng đầu cách lề trái 1,27cm
– + Khổ giấy A4
– + Lề trên: cách mép trên 2cm;
– + Lề dưới: cách mép dưới 2cm;
– + Lề trái: cách mép trái 3cm;
– + Lề phải: cách mép phải 2cm;

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa