Đi Tìm Chúa Tôi – Hồng NgọcNày một hài nhi vừa sinh ra đời
Hãy đến mau kính dâng lạy người
Cùng báo tin vui cho muôn người
Chung lời thiên thần hát ca
Vinh danh Chúa khắp ngàn tầng cao
An bình trần thế ngay lành

Hang lừa tối tăm trong máng rơm hèn
Đơn nghèo vua Trời Chúa ta (x2)

Này người trần thế từ lâu mong chờ
Thế cớ sao vẫn luôn ơ hờ
Người đã đến bên ta có đâu ngờ
Ngôi hai ra đời như lời người hứa xưa
Này ra đón Chúa vào nhà ta
Trong phận nghèo khách xa lạ

Giang Rộng Cánh Tay
Tha Thiết Kêu Gọi Người thăm Nhà Chúng Ta(x2)

Nguồn: https://chromano.me/

Xem thêm bài viết khác: https://chromano.me/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa