Đi Tìm Chúa Tôi (Mary's boy child) – Hồng NgọcMary’s boy child – Boney M.

Lyric :
Hình một hài nhi vừa sinh ra đời
Hãy đến mau kính dâng lạy người
Cùng báo tin vui hết muôn người
Chung lời thiên thần hát ca.

Vinh danh Chúa khắp ngàn tầng xanh
An bình trần thế ngày lành
Hang lừa tối tăm trong máng rơm hèn
Đớn nghèo vua trời Chúa ta.

Hình người trần thế từ lâu mong chờ
Hãy thế sao vẫn luôn ơ hờ
Người đến bên ta đâu ngờ
Ngôi hai ra đời như lời người hứa xưa.

Này ra đón Chúa vào nhà ta
Trong phận nghèo khách xa lạ
Giang rộng cánh tay tha thiết kêu mời
Xin ngài thăm nhà chúng ta.

Nguồn: https://chromano.me/

Xem thêm bài viết khác: https://chromano.me/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa