Diana và Ba đi công viên nướcDiana và Ba đi đến công viên nước. Cả hai cha con vui chơi trong công viên nước. Đó là một ngày cực kỳ vui với bố.
Diana Show VNM – bit.ly/2mbI6iG (Diana and Roma in vietnamese)
Instagram của Diana:
Kids Diana Show –

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa