31 thoughts on “Điện tử thẻ – Game The King of Fighters 2002 bộ 3 Lori Yashiro K9999

  1. Gặp best K9999 cmr kkkk tay rồng k có chích xì ke cũng k bắn súng cũng del có luôn bị thấp máu thì cứ auto ánh sáng để cấu máu nói chung best siêu cấp "2 lẻ 5"

  2. con nhỏ mà ra tuyệt chiu mẹ nò cầm quạt đó tên j ko nhớ nha tui dòng nhỏ đó bên kia chua ra duoc chiu là chết qeo

  3. Chỗ tui cấm chơi nhỏ kia với thằng đấm tay 2 nút thêm cái gặt tay nhỏ đó gọi là con muỗi thằng kia tên động đất solo với nhau là cấm tại nó dùng skill liên tục k lại gần được

  4. chỉ biết dùng tuyệt chiêu, chứ có biết sử dụng chiêu thức con mẹ gì đâu chơi vậy sao máy nó đánh lại.

  5. Tuổi thơ :)) nhớ hồi mà choie game thùng thẻ như này là rủ bọn bạn chơi thằng nào thua thì trả tiền thẻ cho thằng kia :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa