15 thoughts on “DJ Hoàng Anh

  1. Thật đáng tiếc không ai sáng cùng với DJ Hoàng Anh .
    Phải chăng nếu chị Bo ( Mỹ Quyên) giờ này còn sống thì chắc chắn 1điều 2ac sẽ là cặp DJ đỉnh nhất việt nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *