Đồ án Nhập môn CNTT & TT – Nhóm 3Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Đồ Án Quay Video Thực Hiện Ước Mơ Của Bản Thân
Môn: Nhập Môn CNTT & TT
Giảng Viên Hướng Dẫn: Thầy Tiêu Kim Cương
Lớp: CD19TT4
Nhóm 3
Thành Viên:
Hồ Khắc Đẳng
Huỳnh Minh Tuấn
Trần Tấn Tài
Tiêu Khắc Tuyên
Lê Văn Chương

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *