20 thoughts on “Đôi hài ánh sao | The Star Studded Slippers Story | Chuyen co tich | Truyện cổ tích việt nam

  1. Truyện rất hay và ý nghĩa, nó khuyên con người ta nên có lòng nhân hậu và vị tha giống như cô gái chăn cừu. Mn cũng có thể học tiếng anh thông qua câu chuyện. Tuyệt vời.

  2. 🧝🏻‍♀️👸🏼🤴🏻👰🏼👩🏼‍🦱👩‍🦳👱🏻‍♀️🧝🏻‍♀️🧝🏻‍♀️🧝🏻‍♀️🧝🏻‍♀️
    👗👘🧥🎀🥼👘🧥👗👗👗👗
    🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *