21 thoughts on “Doraemon: Nobita và Mặt Trăng phiêu lưu ký | Nobita’s Chronicle of the Moon Exploration (Full HD)

 1. Nè mik hỏi ké nobit tạo ra huy hiệu nguyên lí giúp thỏ ở thế giới thật thì khi Nobita chôn huy hiệu dị thuyết sẽ k gặp được luka nhưng luka có thể đeo huy hiệu nguyên lí đến gặp Nobita nhỉ🙂🙂 còn mik thì thấy sự ra đời của huy hiệu nguyên lí nobit tạo ra cứu được mọi người nhưng nguy hiểm Vl ra

 2. I love you

  Luka- kun

  Và tôi biết
  1 thứ tuyệt vời
  Đó là

  Mọi người đều sẽ bấm

  Đọc thêm 😉😂😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *