49 thoughts on “Doraemon Tập 181 – Tin Đặc Biệt Của Doramini, Nobita Và Nobio – Hoạt Hình Tiếng Việt

 1. gaigaighmgmgaighgaighgaighgagaighgaighghmgaighgaighgaighmgaighgaighghghghgaighghgaighmghgaighghgaighmgaighmghgaughmghgaighmghgaighgaigh

 2. Ưzg n bzg.bxzfgffcvrfdcs bn.cccx😁😔😔🔱😁😉😏😁✌️🤯🤡💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩😎😝🤩👹👹👹🥶😥🥺😮🤢😲😲🚇🛬🚇🛬🛫🛫✈️🛰🚥🚦🎠🏰🏔⛰🗻🚆🚂🛰🚑🇦🇬🇮🇲🇳🇫🇩🇴🇧🇬🇧🇷🔶📦🎁🛌🛏🗃🔗📐🧮📓📂🧾🗃🧾🧾🗃📑🗃🧾🗓🧾📇

 3. 🏘⛱🏝🕌🏡🗻🏰⛲🌄🎡🛋🌟☄🌠☁⛅☉🌞🌨🌬⛄☃❄🌈🌊🍀😀😄😊🤗😇👰👸👼❤💓💕💖💗💛💜💝💞💟❣💌👑💍🐘🐘🐘🐧🐧🐳🕊💐💐🌷🌼🌻🌺🌱🌲🌹🌳🌴🍑🍇🍎🍓🍒🍦🍨🍧🍰🎂🍮🍵🍺🍷🍸🍹🍽🍳🎄🎑🎀🎁❇🎇✨🎆

 4. N
  No
  Nob
  Nobi
  Nobita
  Nobita v
  Nobita và
  Nobita và D
  Nobita và Do
  Nobita và Dor
  Nobita và Dora
  Nobita và Dorae
  Nobita và Doraem
  Nobita và Doraemo
  Nobita và Doreamon
  Dễ thương wuá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *