30 thoughts on “Doraemon Tập 245 – Dây Thừng Trừng Phạt Kẻ Ác, Khinh Khí Cầu Mini – Hoạt Hình Tiếng Việt

 1. Suneo : lẹo lưỡi
  Jaian : ngang ngược
  Shizuka : ko thích giọng
  Nobita : hậu đậu nhát gan lười biếng học dốt
  Doraemon : khỏi phải chê ^^

 2. Ưhhjrihbhdubg qcfdoguiwjshdjfliwkloiwiwjjhhhfufg
  Iuhwherurufuufugo uhysgđoihdhfhnttuy utkyuyiuuyvhdukqke. Hjkkvahhđhfhhfjfjfjfjchbcbcbcchhfhfhfhfjfkodp💓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *