ĐTC Phanxicô – Thái Lan: Thăm Bệnh viện Thánh Louis – 21.11.201910 giờ 50’ sáng 21/11/2019, ĐTC đến thăm Bệnh việnThánh Louis. Trong bài diễn văn ĐTC nói: “Các nữ tu khi phục vụ bệnh nhân đó chính là khuôn mặt người mẹ của Thiên Chúa. Khi phục vụ hãy mở ra cho những điều bất ngờ, trở thành dấu chỉ của một Giáo hội đi ra”

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

7 thoughts on “ĐTC Phanxicô – Thái Lan: Thăm Bệnh viện Thánh Louis – 21.11.2019

  1. O Jesus and Mary, teach us: Faith, Hope and Love. Ps 34:1, Lk 19:46

    ¿hay qué dar, por Dios, a San Francisco? (“May God keep you, brothers. Do you have anything to give, for the love of God, to St. Francis?”)

    😇 Bl Sebastian de Aparicio please pray with us

  2. Xin chua ban cho DUC GIAO HOANG luon khoe manh moi su binh an trong ltx chua de ngai chan dat giao hoi nam chau chung con amen

  3. Cầu xin Chúa & Mẹ Maria luôn luôn phù hộ cho Đức Thánh Cha Phanxico , khỏe mạnh và hạnh phúc . Bình An ..A Men

  4. Nhìn thấy Cha Chung đi những bước chân khó nhọc mà vẫn vui cười . Xin Chúa luôn ở bên Người nâng đỡ tren mọi nẻo đường . Xin Chúa nhận lời con cầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa