Dự án phối hợp giữa UIT và Công ty Advosight nhận đầu tư từ Quỹ Nghiên cứu ứng dụng VinTech FundVượt qua gần 200 dự án – Advosight nhận được đầu tư từ Tập đoàn VinGroup

Ngày 23/9 vừa qua, Quỹ Nghiên cứu ứng dụng VinTech Fund  vừa công bố 12 dự án khoa học đầu tiên được nhận đầu tư từ Quỹ, với tổng giá trị đầu tư lên tới 86 tỉ đồng. Trong đó, dự án Nghiên cứu độ đo đánh giá tầm ảnh hưởng và sự lan tỏa thông tin trên mạng xã hội và Xây dựng hệ thống quản trị chiến lược tiếp thị ảnh hưởng trên mạng xã hội (gọi tắt là Dự án Advosight) đã được công nhận là dự án có hàm lượng công nghệ và lợi thế về mặt công nghê, có khả năng thương mại hóa. 

Dự án Advosight là sản phẩm nghiên cứu đến từ Thạc sĩ Nguyễn Đình Hiển – giảng viên đại học Công Nghệ Thông Tin (UIT) và nhóm nghiên cứu từ công ty Advosight đã nhận được sự đầu tư của Quỹ Nghiên cứu ứng dụng VinTech Fund.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa