15 thoughts on “Đưa Triều đi cắt tóc như Cristiano Ronaldo, vuốt Sáp sịt Gôm các kiểu | Vlogs 9 | Hữu Hoàng Vlogs

  1. Tóc của CR7 tóc hơi xoăn xoăn cứng cứng cắt mới giống. Bạn này cũng là một trường hợp tóc xoăn. Đẹp 🖒🖒

  2. Mọi người nếu thấy hay hãy cho mình 1 like nhé
    Mọi giúp mình đạt 500 Sub và xa hơn nữa nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa