Đức Thánh Cha Phanxicô thăm Bệnh viện Công giáo Thánh Louis Thái Lan



ĐTC Phanxicô thăm Bệnh viện Công giáo Thánh Louis ĐTC gặp nhân viên của Bệnh viện Công giáo Thánh Louis và thăm các bệnh nhân, người…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa