[FITHOU – DẤU ẤN THỜI GIAN 2019] Xinh tươi Việt Nam – FMCChương trình văn nghệ “Dấu ấn thời gian” kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do LCĐ – LCH Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa