Gia Linh và em Cò chơi cưỡi cá mập trong Công Viên Nhật Hà Nội– Gia Linh em Cò và chị Silent Sea đi chơi công viên Nhật Hà Nội mới khai trương. Trong công viên Nhật Hà Nội có nhiều trò chơi và đồ chơi đẹp Gia Linh em còn thích nhất là chơi cát xay cát xúc cát trở cát và trò chơi cưỡi cá mập. Gia Linh và em cò cưỡi chung một con cá mập. Con cá mập tròng chành nghiêng bên này nghiêng bên kia điều đó lại làm cho Gia Linh và em cò thấy rất là thích thú và thích trò chơi cưỡi cá mập này. Mời các bạn xem thêm:
– Chị Silent Sea rủ Gia Linh và em Cò đi chơi miễn phí ở Công Viên Nhật mới khai trương :
#Bibabibo #GiaLinh #MinhThư

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa