Giải đề thi chứng chỉ ứng dụng CNTT– Word – Đề 01, 02, 03, 04, 05– Giải đề thi chứng chỉ ứng dụng CNTT (Công nghệ thông tin)
– Chứng chỉ ứng dụng CNTT (theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của liên Bộ GD&ĐT, TT&TT).
– Các nội dung:
+ Tạo chữ nghệ thuật (Word Art) trong Word 2010
+ Tạo ký tự to đầu dòng (Drop Cap) Word 2010
+ Chia cột (Columns) trong văn bản Word 2010
+ Chèn hình ảnh (Pictures) trong văn bản trong Word 2010
+ Chèn Biểu đồ (Chart) trong Word 2010
+ Gieo Tabs trong Word 2010

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa