29 thoughts on “Giải mã bí ẩn CƯƠNG THI | Sự thật đáng sợ về MA CÀ RỒNG phương đông- P1

  1. Đây Là Thứ mà lúc 12H ĐÊM Bạn sẽ Thấy ở ĐƯỜNG TÀU, Nếu Bạn Dám Thử: https://youtu.be/y_1CzTa2EbU

  2. Bố là pháp sư bắt ma vs cương thi cấp cuối của cương thi là cương thi vương thằng ông cố

  3. Hay quá à cương thi nhìn sao mà trắng quá tr luôn HK thấy sợ tí nào cứ thick xem mấy cái này vô ban đêm thôi

  4. 6 giai đoạn mà đó giờ tui bik có 5 giai đoạn còn tất cả thông tin gì về cương thi tui đều bik bởi vì xem rất nhiều phim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa