35 thoughts on “Giang Hồ | Phong Lê ft. Bao Lim | Official MV

  1. Bài này em tìm không thấy mã nhạc chờ.. cả nhà ai biết giúp em với, cho cái mã số để em cài, ba em điện ổng nge mới đã

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *