Giàng la, Sa pa muontainecolodage homestay in tả phìnTả phìn là một không gian truyền thống của h, mông cổ thời xưa và rất cũ, bây giời vẫn như xưa trong không khí tuyệt vời có gió bay xương xương trên Mai , giàng la luôn luôn đón tiếp anh chị em nhé

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa