Giáo trình PowerPoint 2010Giáo trình PowerPoint phục vụ giải đề thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao trong Microsoft Word 2010 phục vụ thi lấy Chứng chỉ Tin học “Ứng dụng Công nghệ thông tin”
– Chứng chỉ ứng dụng CNTT (theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của liên Bộ GD&ĐT, TT&TT).
– Các nội dung:
1. Giới thiệu về PowerPoint 2010
2. Soạn thảo nội dung Slide
3. Chèn các đối tượng: Bảng (Table), hình ảnh (Picture), biểu đồ (Chart)…
4. Animation (Hiệu ứng chuyển động)
5. Transitions (Hiệu ứng chuyển tiếp)
6. Thiết lập chế độ trình chiếu

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://chromano.me/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa