Giới thiệu Bệnh viện Phụ sản – Nhi thành phố Đà Nẵng – Bệnh viện thực hành sữa mẹ xuất sắcSáng kiến Bệnh viện Thực hành Nuôi con sữa mẹ xuất sắc được triển khai bởi Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh với sự hỗ trợ của Alive & Thrive và cơ quan viện trợ Ireland.
Ngày 3 tháng 10 năm 2019 – Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng được Bộ Y tế và tổ chức Alive & Thrive trao danh hiệu Bệnh viện thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc nhờ các nỗ lực thực hiện đúng quy trình chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ.

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *