Giới thiệu công viên cây xanh của xómCông viên cây xanh chào mừng kỉ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Gia Bình(1999-2019)
Đẹp khoe, xấu che….👍😀😀😀
Âm nhạc: Yasniy Passage ( by FUGUE )
URL:

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

One thought on “Giới thiệu công viên cây xanh của xóm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa