10 thoughts on “GTA V (Online) – Bước đầu tiên vào GTA 5 Online

  1. ANH ƠI EM VÀO GAME CHƠI THÌ MÁY ĐỂ CHẾ ĐỘ GÓC NHÌN THỨ NHẤT. GIỜ EM MUỐN ĐỔI SANG GÓC NHÌN THỨ 3 THÌ LÀM THẾ NÀO Ạ? CẢM ƠN A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *