22 thoughts on “Hải cùng Ngọc Tuyền nấu canh cá trạch .Canh nầy rất tốt cho sức khỏe nam giới.

  1. Nấu nồi canh cá chạch bỏ ớt vô nhiều quá nên bốc mùi cay lên chịu nổi không chị, like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa