HANDSTAND NGHỆ THUẬT – Lê Phạm Thế Vũ – Khu Vui Chơi Thỏ Trắng (công viên Lê Thị Riêng) – 26/10/2019Nghệ sĩ biểu diễn: Lê Phạm Thế Vũ Tiết mục: Thăng Bằng Tay Nghệ Thuật (Sức Mạnh Đôi Tay) Artist/ Performer: Le Pham The Vụ Performance: Handstand …

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *