45 thoughts on “[Hành Động] Đại Chiến Các Vị Thần [HD, Thuyết Minh]

  1. Ơ điện thoại tui hỏng á hay hết rồi Vy mọi người ??😔 thần mặt trời hình như đang đi cưứ thần tình yêu hay sao mà👈

  2. Xem lại 7 lần r vẫn hay. Dù biết trước hết các tình huống r vẫn cứ xem , vì Phim quá Lôi cuốn (Đặc biệt Các Vị nữ Thần đẹp Vãi "ước Gì 'JaiA' là vợ mình cô ấy đẹp quá")

  3. 😮
    Phim này nó giống như của một bộ phim ₫ức chúa trời v, chả khác jì lun! Chỉ có người theo ₫ạo Tin Lành mới hiểu😢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa