7 thoughts on “hình xăm kín lưng hướng dẫn in hình xăm khổ kín lưng chính xác theo từng khách

  1. phần hình bị cong vào ở eo
    khi in ra giấy mặt phẳng
    liệu có bị hụt ???, nếu hụt thì sẽ hụt rất nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *