15 thoughts on “Học chơi Sniper – Dota 2 trong vòng 1 phút | 1 Min 1 Hero Dota 2

  1. Link tổng hợp tất cả các phần của series "Mỗi phút một hero"
    https://www.youtube.com/watch?v=Xniz1wxoUAs&list=PLlD6OrtDIUe_Q6aX4mwiqZri3wraE7A2M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *