Hôm nay mình nấu PHỞ SA TẾAPPAREL HERE:

My ASMR CHANNEL LINK HERE:

MY YOUTUBE CHANNEL: QUANG TRAN

Follow me on INSTAGRAM

Support me on FACEBOOK

Follow me on SNAPCHAT: qtquang

INQUIRES: qtran789@hotmail.com

My PO Box:
Quang Tran
PO Box 70016 LONDONDERRY
EDMONTON AB
T5C3R6

Xem thêm các video Ẩm Thực khác: https://chromano.me/category/am-thuc

28 Comments

 1. Nghiem Tran 03/12/2019
 2. Jig Blazo 03/12/2019
 3. Anh Quân Nguyễn 03/12/2019
 4. kaki kaki 03/12/2019
 5. Tài Đức 03/12/2019
 6. KAYTIN TV 03/12/2019
 7. Nhi Nguyen 03/12/2019
 8. Phúc Vũ 03/12/2019
 9. Mi Tran 03/12/2019
 10. cthoang 03/12/2019
 11. cherry Pham 03/12/2019
 12. Michael Nguyen 03/12/2019
 13. xuân xuân 03/12/2019
 14. Dark Rider 03/12/2019
 15. Anh Giang 03/12/2019
 16. Ngọc Lý Hồ 03/12/2019
 17. Lam Nguyen 03/12/2019
 18. Bang Bang 03/12/2019
 19. Thái - Jinx Examiner 03/12/2019
 20. Nhat Linh Tran 03/12/2019
 21. Tom Ngo 03/12/2019
 22. Linh Đặng Mạnh 03/12/2019
 23. Thiên Quốc 03/12/2019
 24. Nam Dep Zai 03/12/2019
 25. Cuong Tran 03/12/2019
 26. Jose Alvarado 03/12/2019
 27. Con Ong Troi 03/12/2019
 28. CasperShaeBalls 03/12/2019

Leave a Reply