18 thoughts on “Hướng Dẫn cách cài mod Hexxit cho Minecraft PE 1.0.2 trên điện thoại – TGminhgamerVn

  1. Ok mình nói trước là mấy bạn máy yếu thì có tỉ lệ lớn % bị
    Dừng bằng blocklauncher nha nên hãy xuống phần mô tả và tìm cho mình link blocklauncher nha
    Và tải và cài vào thử nha ko đc thì mình quỳ luôn nha

  2. Bọn máy yếu thì block launcher bị dừng ở đấy đổ lỗi tại link dẫn. Bỏ tiền ra mua PC chơi mẹ đi

  3. Link tải mod hexxit đây
    https://www.youtube.com/redirect/?v=Jp49Q7LZDho&redir_token=f8PVnNyIU8p8yzNSvBH7nRHPpzJ8MTU2ODQzNzgwM0AxNTY4MzUxNDAz&event=video_description&html_redirect=1&q=https%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Ffile%2Fmvgwf3b2ke5htp5%2FModPack%2BHexxit%2BMC_By_TGMinhEdit.zip%2Ffile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa