31 thoughts on “Hướng Dẫn cách dùng Pháo Đầu Mã Đội tốc chiến tốc thắng

  1. Mình hay chơi trận quá cung pháo nếu vịt ú giới thiệu để tham khảo thêm thì có thể phát triển hơn

  2. Neu nhu a vịt ú có chơi cờ tuong onl…e se k.b danh vs a 1van…e ma thua thj a vit ú dăng video nao e cung coi het…

  3. Ko bit a vịt ú nay chơi cơ gioi ko ta…phai chi danh duoc voi a ấy 1van cơ hoc them kinh nghiem thi hay bit mây.

  4. thoái mã cũng được có sao đâu ngta bình chốt chiếu thì lên m4.5 có sao đâu vẫn đạg bắt xe doạ chiếu dưới

  5. nếu trong vi dụ vào 2,41 không lên pháo đuổi xe được vì xe cắm đen ăn vào xe đỏ tạt ăn có mã hạ luân lãi 1 pháo nhé.

  6. Tao thấy mày tào lao quá. Xanh lên xe di pao đầu. Đỏ lên pháo bắc xe xanh. Xanh mắt gì ko ăn vào pháo thí xe. Bên đỏ ăn xe về thì còn mã ăn lên. Tao thấy mày ngu mà con tỏ ga thần bị qua

  7. Phút 9p40 sao mã đen ko ăn xe của đỏ. Nếu mã đỏ mã 5 tấn 4 thì pháo đen pháo 7 tấn 7 ăn tượng của đỏ giữ ko cho mã đỏ chiếu hết

  8. 2:30 pha này xa 8 bình 6 thì xa đỏ 6 thoái 1 sau đó mã 7 tấn 6 đen lời quân rồi đã vậy bên đỏ còn lỏng lẽo nữa

  9. Cái hay của cờ tướng là chỉ cần đối phương đi khác nc là thế cờ lại khác hoàn toàn cục diện. Nên ko nên học vẹt

  10. Phút 5:15 nếu đỏ xe 4 bình 1 giữ mã thì vẫn dc mà. Nếu đen tấn chốt thì đỏ lùi xe, đen tấn chốt nx thì đỏ mã 1 thoái 2 có xe làm căn. Vẫn ko bắt chết mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *