11 thoughts on “Hướng dẫn cách kết nối loa bluetooth với laptop

  1. Anh ơi cho em hỏi. em làm theo như anh rồi mà sao loa lại không lên tiếng mà máy tính lại mất tiếng là sao ạ

  2. anh ơi .đối với laptop khong có bluetooth ,dell e6420 thì mình có thể mua cục bluetooth rời ,kết nối qua loa không anh ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa