37 thoughts on “hướng dẫn cài và chơi cf trên máy yếu win xp , nhớ đăng ký kênh mình nhé ♫

  1. ad cho mik hỏi , sao máy mik chơi cf trong khi vào trận thò có load tới 100 . Nhưng sau đó thf màn hình đen sì luôn.trong khi game vẫn hoaatj động . CHo m hỏi đó bị lỗi gì v??

  2. Mik có máy dự phòng có cấu hình là:
    Intel(R) Atom(TM) CPU Z3735F @ 1.33GHz 1.33 GHz
    Ram 2gb
    Cấu hình đó chơi dc ko bạn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa